OFF- LINE 

Det første der slår en når man ser Susanne Winther Hansens værker er det serielle, næsten tegneserieagtige flow der opstår mellem de enkelte billeder. Men det er ved fordybelsen i de enkelte værker at intentionerne om at fortælle en særegen historie bliver tydelig for beskueren.

 

Et okkerfarvet aftryk af en padderok som vertikalt gennemskærer et fotografisk tryk, som i Off-line 1, hvor motivet kan aflæses som et close-up - eller måske et luftfoto, rummer essensen af Susanne Winthers måde at opbygge sine billeder i flere lag.

Ved den umiddelbare betragtning fremstår billedet roligt og harmonisk placeret på billedfladen. Men ved det nærmere eftersyn opstår historierne, dels i de enkelte elementer og dels ved sammenstillingen af forskellige billeder, som skaber muligheder for at udvikle beskuerens egne fortællinger.

                                           

Med afsæt i egne fotos og genfotografering af ældre billedmateriale opnås der en historisk dimension. Billederne bliver dog ikke af den grund insisterende i forhold til at lede os et bestemt sted hen, men derimod åbne for flere forskellige veje.

 


 Ved en bearbejdning af fotos og montering af skabelonagtige elementer og silhouetomrids skaber Susanne Winther en abstrakt komposition på overfladen, som ramme for den indholdsmæssige historie. Farvevalget er afdæmpet, og ved transformationen af fotografiet til grafik opnås en afstand til det oprindelige motiv, som netop åbner for fortolkninger og anelser.

 

Gennem sin brug af stort format, og som oftest med betydelige afstand mellem de enkelte elementer på billedfladen, lykkes det kunstneren at skabe associationer der mere går i retning af en slags anskuelsestavler end til det vi normalt forbinder med det grafiske detaljebillede.

 

Susanne Winther har valgt at arbejde med sin billedverden i fotografik baseret på egne fotos, men i billedopbygningen ser vi et slægtskab med den klassiske anvendelse af collage som udtryksmiddel.

 

                                                        Carl Otto Dethlefsen

  

 

 (Fra bogen "101 kunstnere,en hyldest til mangfoldigheden" redaktør Tom jørgensen, udgivet på forlaget JA 1. september 2010)